Close

15.10.2015

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Svou registrací na internetových stránkách společnosti (dále jen “Společnost”) Headmade s.r.o., uzavíráte se Společností smlouvu, v níž souhlasíte s obchodními podmínkami (dál jen “Podmínky”), uživatelskou licencí a zásadami ochrany osobních údajů.

I. Uzavření smlouvy

 1. Uzavření smlouvy nastává vyplněním registračního formuláře s povinnými údaji (jméno, email a telefonní kontakt). Následně vás kontaktuje naše Operátorka a domluví s vámi způsob doručení a ověří vaše kontaktní údaje.
 2. Registrací prohlašujete, že uvedené údaje jsou pravdivé, a uvádíte souhlas s obchodními podmínkami i se zpracováním osobních údajů pro účely Společnosti na marketingové, administrativní a statistické údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a s politikou Společnosti k ochraně osobních údajů.

II. Popis služby

 1. Uživatel si prostřednictvím internetových stránek Společnosti může koupit Produkty ve formě poslechových souborů.
 2. Služby Společnosti jsou provozovány společností Headmade s.r.o.  která je registrována na adrese U Krčské vodárny 22, 140 00 Praha 4, Česká republika.

III. Objednávky a nákup

 1. Uživatel si objednává Produkty přes internetové stránky Společnosti.
 2. Objednané Produkty se stávají pro Uživatele disponibilními po úspěšném proběhnutí platební transakce.

IV. Ceny

 1. Všechny ceny na internetových stránkách Společnosti jsou uvedeny včetně DPH.

V. Zakoupené produkty

 1. Zakoupením nabýváte disponibilní právo k Produktům a jste povinni používat je v souladu s Uživatelskou licencí.
 2. Celý obsah stránky je chráněn mezinárodním licenčním, autorským právem a právy o ochraně značky.
 3. Uživatel nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo zpřístupňovat Produkt třetím stranám. Uživatel taktéž nesmí modifikovat nebo používat Produkt způsobem, který je neslučitelný s rozsahem poskytnutých práv. V případě zjištění porušení těchto práv bude Společnost nucena vypovědět s okamžitou platností smlouvu s Uživatelem a vůči Uživateli dál postupovat všemi zákonem danými prostředky.
 4. Veškerý uživatelsky přidaný obsah na stránkách Společnosti (recenze, komentáře a hodnocení) se stává obsahem Společnosti. Společnost má právo takový obsah jako celek či jeho část neuveřejnit nebo zcela odmítnout. Společnost si také vyhrazuje právo na posuzování vhodnosti a relevance přidaného textu pro účely fungování Stránky jako i jejích Uživatelů.

VI.  Reklamace, výměny a refundace

 1. Všechny platební transakce jsou konečné a Společnost neposkytuje výměnu Produktu. Uživatel je odpovědný za pochopení těchto podmínek před uskutečněním jakékoli platby za Produkt.
 2. V případě jakékoli reklamace nebo nespokojenosti s Produkty musí Uživatel kontaktovat Společnost elektronicky na e-mailové adrese info@zemeplocha.eu.
 3. Společnost posoudí reklamaci v co nejkratším možném termínu, nejpozději 30 dnů od jejího obdržení.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost si vyhrazuje právo na změnu Podmínek bez předchozího upozornění. Nové Podmínky vstupují v platnost svým zveřejněním na stránkách Společnosti. Uživatel je odpovědný za kontrolu Podmínek a za ujištění se o jejich stálé akceptaci.